Zománcképek


Vágó István zománcművész

Vágó István zománcművész munkáiról és azok kisugárzásáról elmondható, hogy mind-mind arra irányulnak, hogy bemutassák az ő igazi célját: megtalálni a boldogságot - a szó legtágabb értelmében - és a megtalált célt mindenki számára elérhetővé, érthetővé, megfoghatóvá tenni.

Ha az időt nem sajnálva végigelemezzük a műveket, akkor a zománc fényében tükröződve megtaláljuk a mélyebb filozófiai háttérrel, történelmi tudással átszőtt lényegüket, amelyeket ezen alkotási mód bravúros, ám korlátok közé szorított lehetőségei kínálnak.

Technikája a zománcművészeten belül az ún. festőzománcok közé sorolható. Ez a zománcszíneknek a fém lapra való festését jelenti, amely rokonítható a képzőművészetben az akvarellel vagy az olajfestéssel. A technika francia eredetű. Lényege, hogy az alap eltűnik, a művek felületeit beborítják a színek. Olyanok akár egy festmény, de attól mégis elkülönülnek, hiszen a színek egymásra égnek, domborodnak, gömbölyödnek, térbeli kiterjedést is adnak, csillognak, sejtelmesek.

Akkori feleségével egy véletlen folytán jutottak ki Amerikába, immár táblaképeikkel. 1997-ben egy amerikai barátjuk beajánlotta műveiket a denveri Cherry Creek Művészeti fesztiválra, ahol már az első megjelenéskor, 1998-ban megnyerték az első helyezést. A szimbolikus képek a magyar és más, elsősorban európai kultúrák formavilágából építkező alkotások, a maguk misztikumával, többlettudásával, szimbólumával nyitott kapukra találtak az újvilág művészetkedvelőinek körében.                           

Díjai évről évre gyarapodtak és gyarapodnak. A művek mondanivalója pedig egyre érettebb, mélyebbre ható lett. A történelem ármánykodásaiból kiábrándult művész a filozófia gyökereihez, az irodalom (Camus) kínálta újabb utak felé vette az irányt, amely új tartalommal tölti meg az alkotásokat. Célja az ősi mítoszok XXI. századi bemutatása, a szóval nehezen megfogalmazható, vagy ki nem mondható fogalmak képi megjelenítése. Kimondani a kimondhatatlant, rámutatni a szimbólumokkal a létezés elemeinek összefüggéseire.

 

(Herczeg Renáta, művészettörténész, 2015)

 

Zománcképek